กลับหน้าหลัก

เจ้าอาวาส วัดดอยผาตั้ง (ภูชี้ฟ้า) จังหวัดเชียงราย

พระอาจารย์ปลัดปฤงคพ สุทฺธิโก

โทรศัพท์ 081-9163877, 086-1852417,