พระอุโบสถศรีสุวรรณคีรี เริ่มสร้างลงรากฐาน ปี พ.ศ. 2561
 

                 ความดีที่ประกอบด้วยบุญและกุศล เป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิต ที่นำทั้งหมดของชีวิตสู่ความสำเร็จ ความสงบสุขอย่างแท้จริง จึงใช้โอกาสนี้เชิญชวนผู้แสวงบุญทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถศรีสุวรรณคีรี เพื่อประดิษฐาน  ณ วัดดอยผาตั้ง บนยอดดอยสูงกว่าน้ำทะเล 1,645 เมตร
                 สามารถร่วมบริจาคได้โดยโอนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย  ชื่อบัญชี กองทุนสร้างพระอุโบสถ (พระธาตุสุวรรณคีรีศรีบรรณพต)  เลขที่บัญชี  453-0-23759-1  หรือติดต่อพระอาจารย์ปฤงคพ  โทรศัพท์  086-1852417,  LINE__081-9163877,