พระอาจารย์ปลัดปฤงคพ  สุทธิโก  เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง  ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

 
โทรศัพท์  086-1852417        ไลน์  081-9163877