ตารางเดินทาง ปฏิบัติศาสนกิจ

                         วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2559  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                         กลางเดือนสิงหาคม 2559 - เดินทางไปประเทศใต้หวัน