ตารางเดินทาง ปฏิบัติศาสนกิจ

                         ปัจจุบันวันนี้ จำพรรษาที่เมืองไทย (วัดดอยผาตั้ง)

 
 
คู่มืออัพเดท (เพิ่มรูปภาพ) เว็บไซต์วัดดอยผาตั้ง