ศาลาปฏิบัติธรรม "ปลั่งแสงธรรมมาศ"
ภาพระหว่างการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

                ศาลาปฏิบัติธรรม "ปลั่งแสงธรรมมาศ" อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้าง  ภาพวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ชั้นที่ 2 ห้องปฏิบัติธรรม ภาพวันที่ 10 พ.ย. 58ชั้นที่ 3 ดาดฟ้า ภาพวันที่ 10 พ.ย. 2558

ชั้นล่าง ห้องน้ำ 12 ห้อง

คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  เจ้าภาพหลักชั้น2 ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน