เจ้าอาวาสมอบรางวัลคณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่-เชียงรายต้นสลากภัตวัดดอยผาตั้ง ปี2558
สลากภัตวัดดอยผาตั้ง 2558วัฒนธรรมล้านนาวัฒนธรรมไตยใหญ่

           รวมภาพงานประเพณีถวายทานสลากภัต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดดอยผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และพิธีถวายผ้าป่าให้คณะสงฆ์อำเภอเวียงแก่น เพื่อนำไปใช้ในงานของคณะสงฆ์ อีกทั้งคณะสงฆ์ อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภค ให้โรงพยาบาลเวียงแก่น เพื่อนำไปแปรสภาพให้เป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป.

 

   

           รวมภาพงานประเพณีถวายทานสลากภัต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดดอยผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และพิธีถวายผ้าป่าให้คณะสงฆ์อำเภอเวียงแก่น เพื่อนำไปใช้ในงานของคณะสงฆ์ อีกทั้งคณะสงฆ์ อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภค ให้โรงพยาบาลเวียงแก่น เพื่อนำไปแปรสภาพให้เป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป