รวมภาพงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปี  ระหว่างวันที่ 25 - 31 มกราคม 2559  ณ วัดดอยผาตั้ง  ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย.