รวมภาพงานปอยหลวง และงานปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ วันที่ 25-31 มกราคม พ.ศ. 2556