.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วัดดอยผาตั้ง(ภูชี้ฟ้า) ตำบลปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ทะเลหมอก สถานที่ ดินแดนอันสงบ บนยอดดอย จังหวัดเชียงราย.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                   กลับหน้าหลัก

ถวายกุฏิสงฆ์ "ห้องถาวโร" เช้าวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556

         พระอาจารย์ถาวร ถาวโร จากจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าภาพหลักในการนำจตุปัจจัยสร้างกุฏิสงฆ์"ห้องถาวโร" นำคณะศรัทธาญาติโยมที่สร้างร่วมกัน เดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำพิธีถวาย"ห้องถาวโร" ณ วัดดอยผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เช้าวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 คณะศรัทธาญาติโยมที่สร้างร่วมกัน และร่วมพิธีถวายประกอบด้วย

พระอาจารย์ถาวร  ถาวโร
คุณสามพัน  สอนจรูญ  ลูกฯ หลานฯ เหลนฯ ตระกูลสอนจรูญ ทุกฯคน.
อาจารย์ไพบูลย์  สอนจรูญ  พร้อมสมาชิกในครอบครัวทุกฯคน.
อาจารย์สุจิตรา  สอนจรูญ  พร้อมสมาชิกในครอบครัวทุกฯคน.
นางชนากานต์  คุณประโยชน์  พร้อมสมาชิกในครอบครัวทุกฯคน.
นายเฉลิมศักดิ์ นางจันทร์ตรา  ดีมูล  พร้อมสมาชิกในครอบครัวทุกฯคน.
คุณอาภรณ์  สมสุด  พร้อมสมาชิกในครอบครัวทุกฯคน.
ครอบครัวตระกูลนาคนาคินทร์ ทุกฯคน.