---

ภาพวิว ทิวทัศน์วันนี้ ที่วัดดอยผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย.

---
---
ป้ายหน้าวัดขึ้นสู่ วัดดอยผาตั้ง.
---
บรรยากาศยามอาทิตย์อัสดง.
---
ลานวัดดอยผาตั้ง บนยอดดอย.
ออกรับบิณฑบาตรยามเช้า.
ทะเลหมอกยามสาย อีกมุมหนึ่ง.
รอยยิ้มกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์.
มองเห็นวัดดอยผาตั้งอยู่ไกลฯ
เจ้าอาวาส อีกอิริยบทหนึ่ง.
ยามเช้า อีกมุมหนึ่ง.
คณะรำต้อนรับคณะแสวงบุญ.
 
ดอกซากุระบานสะพรั่ง.
 
คณะรำต้อนรับคณะแสวงบุญ.