ศาสนกิจพระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก  เป็นพระวิทยากรประจำวัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เนื่องในงานวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 5 - 9 เดือนมีนาคม ปี พศ. 2555