งานปฏิบัติธรรมประจำปี 2556  ณ สำนักตะคลองแล้ง ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

                        ปลูกฝังพัฒนาจิตวิญญาณ พระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง จ.เชียงราย ได้นำสามเณรภาคฤดูร้อน ออกจาริกแสวงบุญ ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 จึงเป็นที่มาของภาพประทับใจเหล่านี้ อีกทั้งเดินทางลงสู่ภาคใต้ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร  รวมเป็นเวลาทั้งสิน 30 วันติดต่อกัน