รวมภาพงานสร้างสรรค์พัฒนาจิตวิญญาณ
จาริกบำเพ็ญบุญ โดยพระอ.ปฤงคพ และคณะ ประจำปี 2556

                 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ขณะที่คณะของเราเดินทางเข้าชม นิทรรศการพระเจ้าอโศกมหาราช ณ เดอะมอลล์นครราชสีมา และบังเอิญได้พบกับพระภิกษุสามเณรคณะหนึ่ง จำนวน 17 รูป กำลังสวดมนต์อยู่เมื่อเข้าไปไกล้จึงรู้ว่า เป็นพระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง จ.เชียงราย ได้นำสามเณรเที่ยวจาริกแสวงบุญ ประจำปี 2556 จึงเป็นที่มาของภาพประทับใจเหล่านี้ อีกทั้งคณะจาริกแสวงบุญของพระอาจารย์ปฤงคพ เดินทางจาริกแสวงบุญลงสู่ภาคใต้ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และร่วมงานปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมตะคลองแล้ง บ้านตะคลองแล้ง ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

---
บรรยากาศนิทรรศการ พระเจ้าอโศกมหาราช.
---
บรรยากาศนิทรรศการ พระเจ้าอโศกมหาราช.
---
บรรยากาศนิทรรศการ พระเจ้าอโศกมหาราช..
---
บรรยากาศนิทรรศการ พระเจ้าอโศกมหาราช.
---
บรรยากาศนิทรรศการ พระเจ้าอโศกมหาราช.
---
บรรยากาศนิทรรศการ พระเจ้าอโศกมหาราช.
---
บรรยากาศนิทรรศการ พระเจ้าอโศกมหาราช.
---
บรรยากาศนิทรรศการ พระเจ้าอโศกมหาราช.
---
บรรยากาศนิทรรศการ พระเจ้าอโศกมหาราช.