รวมภาพงานปอยหลวง (ทำบุญฉลอง) "ศาลาปลั่งแสงธรรมมาศ" ทำบุญเลี้ยงพระ 109 รูป และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 53 ปี 28 พรรษา ของพระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก (เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง)  ณ วัดดอยผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  วันที่ 17 กรกฎาคม 2559

พิธีล้านนาศาลาปลั่งแสงมาศสมาธิภาวนา

พระมหาเถระบุตรธิดา จ้าภาพศาลาเจริญพุทธมนต์