คุณอมร ถวาย.. เจ้าคณะจังหวัดกุฏิรับรองพระเถระ "อมร..พิพิธ"เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง วันนี้
พระมหาเถรเจริญพระพุทธมนต์คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์น้องปราง บุตรสาวคุณอมร

           รวมภาพงานถวายกุฏิรับรอง "อมร..พิพิธ" และทำบุญอายุวัฒนมงคล 52 ปี เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง วันที่ 23 สิงหาคม 2558  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณอมร ปลั่งแสงมาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 
 

  

 

                       รวมภาพงานถวายกุฏิรับรอง "อมร..พิพิธ" และทำบุญอายุวัฒนมงคล 52 ปี เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง วันที่ 23 สิงหาคม 2558  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณอมร ปลั่งแสงมาศ (เจ้าภาพหลัก สร้างกุฏิรับรอง "อมร..พิพิธ" และศาลาปฏิบัติธรรม 3 ชั้น ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนงานปฏิบัติธรรมประจำปี วันที่ 25 - 31 มกราคม 2559 นี้) เป็นปนะธานฝ่ายฆราวาส