รวมภาพงานถวายกุฏิรับรอง "อมร..พิพิธ" และทำบุญอายุวัฒนมงคล 52 ปี เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง วันที่ 23 สิงหาคม 2558  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณอมร ปลั่งแสงมาศ (เจ้าภาพหลัก สร้างกุฏิรับรอง "อมร..พิพิธ" และศาลาปฏิบัติธรรม 3 ชั้น ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนงานปฏิบัติธรรมประจำปี วันที่ 25 - 31 มกราคม 2559 นี้) เป็นปนะธานฝ่ายฆราวาส