ศาสนกิจเจ้าอาวาส วัดดอยผาตั้ง

                   งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "มาฆะบูชา ๒๕๖๑"  ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

จุดเทียนปัญญาเวียนเทียนรอบพระธาตุประธานสงฆ์ - ศิษย์

     
 
 

                         รวมภาพงานปฏิบัติธรรมประจำปี 25 - 31 มกราคม 2561  ที่วัดดอยผาตั้ง  ตำบลปอ  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย.

 

 

                         รวมภาพงานปอยหลวง (ทำบุญฉลอง) "ศาลาปลั่งแสงธรรมมาศ" ทำบุญเลี้ยงพระ 109 รูป และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 53 ปี 28 พรรษา ของพระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก (เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง)  ณ วัดดอยผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  วันที่ 17 กรกฎาคม 2559  ดูภาพงานปอยหลวงเพิ่มเติม

พิธีล้านนาศาลาปลั่งแสงธรรมมาศสมาธิภาวนา

พระมหาเถระบุตรธิดา เจ้าภาพศาลาเจริญพุทธมนต์
 

 

                          รวมภาพสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559  เดินทางจาริกแสวงบุญสู่ภาคใต้ โดยการนำของพระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก (เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง)

   
 
 

 

 

ส่งภาพ ข้อมูล ลงเว็บไซต์ watdoypatang.com

          ติดต่อ, แนะนำ, ส่งข้อมูลลงเว็บไซต์ watdoypatang.com ได้ที่  "รายลเอียด"