รวมภาพงานปอยหลวง (ทำบุญฉลอง) "ศาลาปลั่งแสงธรรมมาศ" ทำบุญเลี้ยงพระ 109 รูป และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 53 ปี 28 พรรษา ของพระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก (เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง)  ณ วัดดอยผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  วันที่ 17 กรกฎาคม 2559  ดูภาพงานปอยหลวงเพิ่มเติม

พิธีล้านนาศาลาปลั่งแสงธรรมมาศสมาธิภาวนา

พระมหาเถระบุตรธิดา เจ้าภาพศาลาเจริญพุทธมนต์
 

 

                          รวมภาพสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559  เดินทางจาริกแสวงบุญสู่ภาคใต้ โดยการนำของพระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก (เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง)